0
09131180482

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

آغاز فعالیت

مجتمع آموزشی فرهنگی تحقیقاتی دکتر محمد شفیعی از سال 1371 فعالیت خود را زیر نظر دکتر محمدرضا محمد شفیعی شروع کرده است و این فعالیتها در راستای ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی از سنین قبل از دبستان تا بعد از دانشگاه میباشد و همه گروه های سنی مخاطب فعالیتهای این مرکز میباشد.

ولی بیشترین تمرکز بر روی دانش آموزان گروه سنی از قبل از دبستان، دبستان و متوسطه اول میباشد.

 

 

 
درباره

درباره ما

بنیانگذار

 

دکتر محمد رضا محمد شفیعی
موسس مجتمع فرهنگی،آموزشی وتحقیقاتی دکتر محمد شفیعی

دکتر محمدرضا محمد شفیعی،عضوهیئت علمی دانشگاه وفوق دکترای شیمی آلی محیط زیست از سال 1372 درفعالیت های کمک آموزشی وتحقیقاتی درتهران واصفهان تا به امروز فعال است.

 
 •  
  گزارش از فعالیت های مرکز
 •  
  دستاوردهای مرکز
 •  
  مزایای عضویت
 •  
  عضویت در مرکز
 •  
  متخصصین مرکز
 •  
  دوره های آموزشی