0
09131180482

طرح صفر تا صد

  • در این طرح هدف رشد پله به پله دانش آموز می باشد.
  • این طرح ویژه دانش آموزان سال هفتم می باشد.
  • کل دوره 4 سال می باشد.
  • تعداد جلسه برای یک درس 200 جلسه می باشد.
  • تعداد دروس قابل ارائه برای رشته های علوم تجربی زیست شناسی – فیزیک – شیمی – ریاضی می باشد
  • عداد دروس قابل ارائه برای رشته های علوم ریاضی دروس فیزیک – شیمی – ریاضی – گسسته می باشد.
  • زمان هر جلسه 90 دقیقه می باشد.
  • مبلغ هر درس تخصصی چقدر می باشد.