0
09131180482

فلسفه تحقیق وپژوهش

سلام واحترام فلسفه تحقیق وپژوهش ؛ لازمه موفقیت درآینده علمی وکاری هر دانش آموز می باشد . توسعه فنآوری های جدید وظهور علوم وابسته به هوش مصنوعی لازمه یادگیری هرچه سریعتر این علوم بوده وباید با برنامه ریزی خاص به نتیجه مطلوب رسیده ویادگیری ها ، به عادت مثبت برسند. لذا تحقیق وپژوهش باید از دبستان باشیوه ی عملی تئوری نهادینه شود ودراجرای آن همت کرد . پژوهش درعمل یک سرمایه گذاری مطمئن وآینده دار برای دانش آموزان می باشد .مجتمع فرهنگی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی بیش از 30 سال فعالیت مستمردراین خصوص ، برنامه های بسیارویژه ای برای این امر مهم تعبیه نموده است . لازم است که دانش آموزان از اول دبستان تا دوره دوم دبیرستان دراین فعالیت مهم شرکت فعال داشته و با تلاش خود به نتیجه مطلوب برسند . هر دانش آموزی که در پژوهش فعال شود ؛ قطعا هیچگاه از درس دور نشده ومسیر درستی در آینده علمی خود ترسیم می کند.

محل ثبت نام خ دانشگاه قبل از خ حکیم نظامی خ سلمان جنب شهرداری ؛ مرکز تحقیقات دکترمحمدشفیعی .

درصورت تمایل عضو کانال این مجتمع شده واین فعالیت که واقعا بسیار مفید است را به دوستان خود معرفی نمایید.

تلفن هماهنگی: 09130913478

کانال تلگرام : t.me/drbiotec

محمدرضا محمدشفیعی موسس مجتمع فرهنگی آموزشی تحقیقاتی دکترمحمدشفیعی