باشگاه شیش و نیمی ها

باشگاه شیش و نیمی ها
_

باشگاه شیش و نیمی ها

با دکتر محمد شفیعی

هر روز صبح ساعت شیش و نیم تا دو روز قبل از کنکور

  • عادت به بیدارشدن در صبح زود
  • یادگیری کوتاه مدت ومکرر
  • استفاده زیاد از زمان های کم
  • گرفتن نتیجه قطعی در شیمی

برنامه  باشگاه برای دانش آموزان

برنامه کلاس شیمی  باشگاه شیش و نیمی ها به این صورت است که یک موضوع بیش از 5 مرتبه تکرار شده ونکات این کلاس درذهن داوطلب خواهد ماند زیرا هر روز روی سه نکته مهم تاکید شده وبررسی دقیق انجام می پذیرد و دانش آموز بدلیل حجم کم مطلب زود یاد می گیرد وبدلیل مکرر بودن ؛ یادگیری این نکات به عادت تبدیل می گردد.

_

ثبت نام ماهانه طرح:

مدت زمان 1 ماه

مبلغ :هرماه 25.000 تومان

_

ثبت نام کل طرح:

مدت زمان 4 ماه تا کنکور

مبلغ:100.000 تومان

باتخفیف ویژه:90.000تومان

توضیحات مهم

  • کلاس های شیمی شیش و نیمی ها از مورخه 26 آذرماه 99 شروع شده وتا دو روز قبل از کنکور ادامه دارد .
  • ساعت کلاس از 6:30الی 7 صبح هرروز به جز روزهای جمعه می باشد .
  • برنامه کلاس شیمی شیش ونیمی ها هرماهه ارائه خواهد شد ویک موضوع بیش از 5 مرتبه تکرار شده ونکات این کلاس درذهن داوطلب خواهد ماند زیرا هر روز روی سه نکته مهم تاکید شده وبررسی دقیق انجام می پذیرد و دانش آموز بدلیل حجم کم مطلب زود یاد می گیرد وبدلیل مکرر بودن ؛ یادگیری این نکات به عادت تبدیل می گردد.
  • یک هفته کلاس از مورخه 26 آذر الی4 دیماه هدیه  شب یلدا می باشد وداوطلب درصورت احساس نیازمی تواند برای ادامه کلاس ثبت نام کند . هر ماهه هزینه ی این کلاس فقط مبلغ 35 هزارتومان است ! عزیزانی که این کلاس را شرکت کنند ، درجمع بندی نهایی قبل از کنکور1400 از تخفیف 30 درصد برخوردار خواهند بود .

باشگاه شیش نیمی ها در رسانه